Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nezahat ÖZTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Görüntü İşleme Teknikleri İle Beyaz Yumurtalar Üzerindeki Yumurta Kabuğu Kusurlarının Algılanması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/6/2014
Sayfa Sayısı: 79
Tez No: t2801
Özet:

      

Bu tez çalışmasında, veri kümesi yumurta çiftliğinde üretilen yumurtaların doğal ortamında fotoğraflanmasıyla oluşturulmuştur. Veri kümesi içerisindeki kirli, çatlak, kırık, kanlı ve temiz yumurta görüntüleri üzerine görüntü işleme teknikleri uygulanmıştır. Öncelikle yumurta görüntüsünü renkli olarak zeminden ayırma aşamasında K-means kümeleme tekniği kullanılmıştır. Daha sonra kirli yumurta üzerindeki kir bölütleme ile ayrılmış ve eşik değeri belirlenerek yumurtanın kirli olduğuna karar verilmiştir. Eğer görüntü üzerinde kir yoksa zeminden ayrılmış yumurta, program içinde ikinci denetime girmiştir ve Sobel kenar belirleme algoritması uygulanılarak yumurtanın kenarları ve kırık kısımları bulunmuştur. Kenarlar maske ile yok edilmiştir. Daha sonra tekrar eşik değeri verilerek yumurtanın kırık mı temiz mi olduğuna karar verilmiştir.