Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Reza MIRZAPOUR
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Adaptif Bulanık Mantık Denetleyiciler İçin Yumuşak Hesaplama Tabanlı Bir Optimizasyon Algoritması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/6/2014
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t2800
Özet:

      

akım (DA) motorları kontrolünün kolay olması, ucuz olması, küçük olması ve çok çeşitli olup

      

uygulamalarda kullanım açısından başı çekmektedir. Uygulamaya göre ihtiyaç duyulan motoru

      

belirlerken geleneksel yöntemlerin bir çok uygulama için yeterli olmadığı ve yeni yöntemlerin

      

lineer kullanımlara yanıt verebilmekte ancak lineer olmayan uygulamalar için yetersiz

      

değişikliklerinde takip etmekte güçlük çekmektedirler. Bu nedenler de uygulayıcıları Bulanık

      

Bu tezde de bunlar göz önüne alınarak bir kaç akıllı sistemin birarada kullanıldığı bir

      

ayarlanan bir Bulanık Mantıkla denetlenmiştir. Bu denetleyicideki Yapay Sinir Ağının ağırlıkları

      

bilinmesi gereken genel bilgiler giriş başlığı altında verilmiştir. İkinci kısımda önerilen bu

      

uygulamalarına ayrılmış ve ilk olarak akıllı denetleyicilerle geleneksel denetleyicilerin kıyaslaması

      

sistemlerle kontrolü yapılmış, son olarak da önerilen denetleyici ile denetlenmiştir. Tezin sonuç

      

Anahtar Kelimeler: DA Motoru, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algotirma