Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selin AYDIN FANDAKLI
Danışman: Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Anten Konum Kontrolünde Kayan Kipli Kontrol Yönteminin PID ve Bulanık Mantık Kontrol Yöntemiyle Karşılaştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/6/2014
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: t2771
Özet:

      

Bu tez çalışmasında doğru akım motorunun mekaniksel ve elektriksel denklemleri çıkarılarak transfer fonksiyonu elde edilmiştir. Kontrol yöntemleri genel hatlarıyla incelenmiştir. PID denetleyici, bulanık mantık denetleyici ve kayan kipli denetleyici örneklerle açıklanmıştır. Anten konum kontrol sistemi tasarlanmış ve bu sisteme PID, BMD ve KKD uygulanmıştır. Simulasyon sonuçları karşılaştırılmış ve en uygun kontrol yöntemi belirlenmiştir. Antenin yönlendirilmesindeki hassasiyet ve doğruluk artırılmıştır. Yönlendirme sonucu oluşan açı sapmaları tasarlanan kontrol yöntemiyle minimum seviyeye indirilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: DA motorları, Routh-Hurwitz, PID, Bulanık mantık kontrol, Kayan kipli kontrol