Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Amir Hossein HAJİSALEM
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Rüzgar/FV Güneş Enerji Sistemleri İçin PID Kontrol Parametrelerinin GA ve PSO İle Optimizasyonu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 17/6/2013
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: t2666
Özet:

      

Olumlu çevre etkileri ve düşmekte olan kurulum maliyetleri nedeniyle Rüzgar ve Güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi hızla artmaktadır. Ancak bu kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin yüke uygulanmadan önce bir süreçten geçirilmesi ve uygun standartların sağlanması gerekmektedir. Bu standartların sağlanması kullanılacak ara elemanların tasarımı ve kontrol edilmeriyle gerçekleştirebilmektedir.