Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kübra EROĞLU
Danışman: Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemiyle Uyku EEG sinin Sınıflandırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 18/12/2012
Sayfa Sayısı: 91
Tez No: t2575
Özet:

      

evrelerinde gözlemlenen beyin aktivite durumundan faydalanarak bu iki evrenin birbirlerinden ayırt

      

yönteminden yararlanarak yapılan sınıflandırmanın başarısını ortaya koymaktır. Çalışmada

      

yöntemleri uygulanmış olup sonuçlar karşılaştırıldığında kısmi en küçük kareler regresyon yöntemi

      

ve zaman ile işlem yükü açısından daha avantajlı olduğu görülmüştür.

      

işaretleri physionet veri bankasındaki sleep-edf veri tabanında bulunan uyku skorlama

      

işlemeye tabi tutulmuş ve öznitelik çıkarma amacıyla kayıtlara otoregresif modelleme yöntemi

      

kullanılabilir olacağı düşünülmektedir. Uygulamalardaki tüm sonuçlar MATLAB programı ile elde edilmiştir.

      

model, Bayes, k- en yakın komşuluk