Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Recep ÇAKMAK
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Fotovoltaik Güç Üretim Sistemleri İçin Bulanık Mantık Tabanlı Maksimum Güç Noktası Takip Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 31/5/2012
Sayfa Sayısı: 142
Tez No: t2469
Özet:

      

Bu tezde, bulanık mantık denetleyici (BMD) tabanlı bir MGNT sistemi önerilmiş, modellenmiş, benzetimi yapılmış ve geleneksel değiştir&gözle (D&G) algoritması ile karşılaştırılmıştır. Önerilen sistemin kullanılması, daha hızlı ve daha esnek bir maksimum güç noktası takibi sağlamıştır. Ayrıca önerilen sistem, sürekli durumda daha kararlı bir güç elde edilmesini mümkün kılmıştır. FV dizisi, önerilen MGNT sistemi ile birlikte hem şebekeden bağımsız hem de şebekeye bağlı olarak çalıştırılmıştır. Bunun yanında yedek batarya ünitesi içeren FV sisteminin şebekeden bağımsız uygulamalarda verimli kullanımı için BMD tabanlı MGNT sistemine dayalı güç akış yönetimi önerilmiştir. Bataryanın güç akış yönünün önerilen MGNT sistemine göre belirlenmesiyle sistem etkin bir şekilde çalıştırılmıştır. Yapılan çalışmalar MATLAB/Simulink Simpower benzetim ortamında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular önerilen sistemin avantajlarını vurgulamaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Fotovoltaik sistemler, Maksimum güç noktası takibi, Bulanık mantık denetleyici, Güç akış yönetimi.