Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatih ÇAKIR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZEN
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Frekans Seçici Rayleigh Sönümlemeli Kanallar İçin Yeni Bir Kaskad Kodlama Yöntemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/2/2012
Sayfa Sayısı: 67
Tez No: t2442
Özet: