Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Beril SELVİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Trabzon Kent Merkezinde Elektrik Alan Ölçmeleri ve Bazı Mikro Hücreler İçin Yayılım Modelleri ile Ölçme Sonuçlarının Karşılaştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/4/2011
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: t2310
Özet:

      

Son yıllarda hücresel radyo servislerine olan talebin hızlı bir şekilde artış göstermesiyle, yeni hücresel sistemlere duyulan ihtiyaç da aynı oranda artış göstermektedir. Artan hareketli abone trafiğini karşılamak amacıyla operatörler sistem kapasitesini artırma yoluna gitmektedirler. Bu nedenle artan kapasiteyi karşılamak ve kaliteyi korumak için mevcut hücresel sistemlerden daha küçük boyutlara sahip yeni mikro hücresel sistemler tasarlanmaktadır.

      

      

Anahtar Kelimeler: Elektrik Alan, Mikro Hücre, Yayılım Yol Kaybı, Kırılma Noktası, Fresnel Bölgesi