Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Soner KADAKOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kablosuz Yerel Alan Ağlarında(WLAN) Güvenlik Uygulamaları Ve Ses Haberleşmesi(VOIP)
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/11/2010
Sayfa Sayısı: 89
Tez No: t2257
Özet:

      

Kablosuz Yerel Alan Ağları (Kablosuz LAN) için kullanılan standartlar IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) tarafından geliştirilen 802.11 standardıdır. Bu standartların gelişimi 1997 yılında 802.11 ile başlamıştır. 1999 yılında 802.11b ve 802.11a, 2003 yılında da 802.11g ve 2008 yılında da 802.11n standart haline gelmiştir. 802.11i ise var olan 802.11 standartları üzerinde güvenlik iyileştirmelerini içermektedir.

      

Bu tez de 802.11g standardında çalışan bir erişim noktası ile kurulan bir Kablosuz Yerel Alan Ağında öncelikle WEP güvenlik protokolünü kullanarak bir kablosuz ip telefon ile bir kablolu ip telefon arasındaki ses veri akışı incelenmiştir. Daha sonra WPA güvenlik protokolü kullanılarak bir kablosuz ip telefon ile bir kablolu ip telefon arasındaki ses veri akışı incelenmiştir. WPA güvenlik protokolü ile kayıplar oluşmadan ses veri akışının nasıl elde edileceği irdelenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: WLAN, LWAPP, WEP, WPA, Voice over IP