Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hakan BİLGİÇ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. H.İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Asansörler için PIC18F452 Tabanlı Akıllı Bir Denetim Sisteminin Geliştirilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2010
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2232
Özet:

      

asansörlerin önemi daha da artmıştır. Tabi ki her yeni teknolojik taşıma aracında da olduğu

      

kıymetli olduğu düşünüldüğün de asansörün işlevinin yanında kullanım aşamasındaki

      

Yapılan çalışmanın uygulanırlığını görmek amacıyla ahşap malzemeden yapılmış

      

firması tarafından imal edilen PIC18f452 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır.

      

denetleyiciye yüklenmesi ve yüklenen programın uygulama devresi ile birlikte çalışmasına

      

PIC16f84 mikrodenetleyicisi yerine PIC18f452 kullanılması ile bazı üstünlükler

      

sahip olmasıdır. Mikrodenetleyicinin böyle bir uygulamada kullanılması ile PLC ve diğer

      

ortaya konulmaktadır.

      

Mikrochip firması tarafından geliştirilen Microcode Studyo programı, asansör modelinin

      

hexadesimal koda çevren Picbasıc Pro programı ile derlenerek mikro denetleyiciye

      

kullanılmıştır.

      

programı proteus tarafından çalıştırılarak kontrol devresi hazırlanıp prototip asansörde

      

Anahtar Kelimeler: Asansör, elektrik enerjisi, zaman, tasarruf, mikrodenetleyici,

      PIC18f452