Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kemalettin ASLAN
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğrusal Hareketli Asenkron Motorun Bulanık Mantıkla Denetimi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/7/2010
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2230
Özet:

      

Birinci bölümde, doğrusal hareketli makinelerin tarihçesi, yapısı, tipleri uygulama alanları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Doğrusal hareketli asenkron motor sargı tipleri, performans hesapları, tasarım kriterleri ve verimliliği etkileyen elektromanyetik etkiler açıklanmıştır. Bulanık kümeler ve üyelik fonksiyonları hakkında bilgiler verilmiş ve bir üyelik fonksiyonunun genel yapısı gösterilmiştir. Bulanık denetim sisteminin blok diyagramı çizilerek kural tabanı, bulanıklaştırıcı gibi elemanları tanımlanmıştır.

      

Son olarak, mikrodenetleyicinin (16F777) hız ayarını sağlayan frekans girişine, hızı ölçen mikrodenetleyici (16F877) vasıtasıyla, yazılımsal olarak sağlanan donanımsal pwm uygulanarak bulanık mantık denetimi gerçekleştirilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Doğrusal Hareketli Asenkron Motor, Bulanık Mantık Denetimi, Mikrodenetleyici, Değişken Hızlı Sürücü.