Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet HOŞOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: RFID Mifare Okuyucu Tasarımı ve Mifare Okuyucu Başarımının Artırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/3/2010
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: t2165
Özet:

      

bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır.

      

teknolojisinin daha sıklıkla tercih edildiği gözlenmektedir. Bu teknolojiyle, özellikle toplu

      

uygulamalarda karşılaşılmaktadır.

      

bu teknolojide mevcut iki önemli sorun ele alınarak tasarlanan okuyucunun başarımının

      

Ele alınan sorunlardan ilki, pilli uygulamalarda kontaksız kartın algılanması

      

güvenilirliğidir. Kontaksız kartlar insan eli tarafından serbest olarak tutulduğundan, bu

      

kontaksız kart okuma mesafesinin dışına çıkmaktadır. Bu durumda karttan ya bilgiler tam

      

bilinmemektedir. Bu sorunların çözümü için yöntemler önerilmiş ve bu yöntemlerin

      

Anahtar Kelimeler: RFID, Mifare, Kontaksız Kart, Kontaksız Kart Okuyucu, Mifare

      Okuyucu, ISO 14443