Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Melek KAZANCI
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Elektromanyetik Uyumluluk Testleri ve Örnek Bir Uygulama
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/1/2010
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2125
Özet:

      

cihazların sadece kendi elektromanyetik alanlarından değil de aynı zamanda çevresindeki

      

yönelik sınıflandırma ve cihazın tabi olduğu sınıflara göre de standartlar belirlenmistir. Bir

      

cihazın sadece tasarlandığı ülkede değil aynı zamanda uluslar arası platformda da satısını

      

Tezde ilk bölümde elektromanyetik girisime neden olabilecek parametrelere

      

Tezi asıl olusturan kısım standartların öngördüğü ölçümlere yöneliktir. Bu nedenle

      

bölümde yer verilmistir. Ölçümlerin tamamı Akredite edilmis bir EMC Test

      

      

Teknikleri, EMC Standartları, Elektromanyetik Uyumluluk Testleri