Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sibel Arslan
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Analog El Telsizlerinde Sayısal Şifreleme
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 19/10/2009
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: t2101
Özet:

      

dinlenememesi amacı ile düşük maliyetli ve analog el telsizlerine mikrofon ve hoparlör

      

Tasarım öncesi analog el telsizinin yapısı, telsiz iletişimi, modülasyon türleri ve

      

mikroişlemci olarak dspic kullanılmıştır. Bu çalışmada gömülü yazılım içeren donanım

      

Verici konumundaki telsiz şifreleme biriminde, ses sinyali telsiz mikrofonuna

      

getirilmiştir.

      

hoparlör çıkışına verilmeden önce tasarlanan denkleştirici (equalizer) devresi ile lojik–1 ve

      

devresi çıkışında elde edilen analog şifreli bu ses sinyali, sayısallaştırılıp şifre çözme

      

Geliştirilen şifreleme birimi önce laboratuar ortamında daha sonra UHF bandında

      

      

Anahtar Kelimeler: Telsiz, Analog Telsiz, Telsiz İletişimi, Half-Duplex, Bas-konuş

      

Ses Şifreleme.