Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Altan SOMAY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Bir Kablosuz Ölçüm Sisteminin 802.15.4 (ZigBee) Standardı Kullanılarak Gerçekleştirilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/8/2009
Sayfa Sayısı: 45
Tez No: t2084
Özet:

      

Algılayıcı ağlarının sayısal radyo ile kurulması ve geniş ölçekli ağ yapısının oluşturulması son birkaç yıla kadar sürekli gelişmekte ve olgunlaşmakta olan teknolojinin sadece bir uygulamaya yönelik biçimlendirilmesidir. Bu biçimlendirme IEEE 802.15.4 (ZigBee) gibi standartların ortaya çıkması ile olmaktadır.

      

Çalışmada MSP430Fxx işlemcilerde bulunan çok kanallı ADC ünitesi yardımıyla analog işaret ölçülmüş, IEEE 802.15.4 (ZigBee) radyo ağı kullanılarak bu bilgi bir USB uzantılı cihaza aktarılmış ve buradan da PC ye aktarılarak gözlemleme ve depolama yapılmıştır. Sonuç olarak uzaktan yapılan ölçümlerin sınırlamalarının belirlenmesine ilişkin deneysel veriler elde edilmiştir. Bu çalışmanın ZigBee ve benzeri ağların kurulmasını amaçlayan araştırmacılara ve bu teknolojinin sınırlamalarını öğrenmek isteyen akademik ve uygulama personeline yardımcı olacağı beklenmektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağları, Düşük Güçlü Radyo, ZigBee (IEEE