Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ramazan KOÇOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Düşünsel Elektrokortikografi (ECoG) İşaretlerinin Beyin Bilgisayar Arayüzü Uygulamalarında Verimli Sınıflandırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/8/2009
Sayfa Sayısı: 89
Tez No: t2083
Özet:

      

olmayan bir iletişim sistemidir. BBA sistemi biyoelektrik beyin işaretlerini analiz ederek

      

ve sinir sistemi rahatsızlığı bulunan kişiler için dış ortamla bir iletişim arayüzü

      

Son yıllarda BBA teknolojisi hızla gelişmektedir. BBA uygulamalarında

      

amaç mevcut yöntemlerden daha yüksek sınıflandırma doğruluğu ve daha yüksek veri

      

artırılarak sınıflandırma doğruluğu artırılabilir. Elektrokortikografi (ECoG) işaretleri

      

uzamsal çözünürlük sağlayabilmektedir. Bundan dolayı ECoG işaretleri BBA sistemleri

      

Bu tez çalışmasında, literatürde kullanılan farklı düşünsel ve görsel uygulamalarda

      

durumlarında işaretlerin sınıflandırılmasına yönelik katkı sağlayabilecek algoritmaların

      

en zor konusunu oluşturur. Bu çalışmada farklı sınıflara ait ECoG işaretlerinden dalgacık

      

Yakın Komşuluk (KNN), Destek Vektör Makineleri (DVM) ve Doğrusal Ayırma

      

sınıflandırma oranı ve yüksek beyin bilgisayar arayüzleşmesi veri hızı elde edebilmek