Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nilay KUL
Danışman: Prof. Dr. A. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: 1500 KVA Gücünde 6.3 KV. Çıkış Gerilimli Generatör Grubu ve Yüksek Gerilim Kesicilerinin PLC-SCADA İle Uzaktan İzlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/7/2009
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: t2054
Özet:

      

olmaya başlamıştır. SCADA sistemleri elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımında,

      

sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni SCADA sistemlerinin tüm

      

iş gücünden tasarruf sağlamasıdır. Bu çalışmada generatör ve yüksek gerilim

      

sistemi için örnek bir uzaktan izleme SCADA yazılımı geliştirilmiştir.

      

kontrol birimlerinin temel elemanları blok olarak ele alınmış, haberleşme yöntemleri,

      

şekilde durulmuştur.

      

generatör grubu ve bu gruba ait yüksek gerilim kesicilerinin otomasyon sistemi detaylı

      

otomasyon sistemi için örnek olarak gerçekleştirilen uzaktan izleme SCADA yazılımı

      

Anahtar Kelimeler: SCADA Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, PLC, Elektrik Enerjisi