Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet EKİCİ
Danışman: Prof. Dr. A. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: LabVIEW Tabanlı Damar İçi Uygulanan Besin ve İlaç Hazırlama Sistemi Tasarımı ve Gerçek Zamanlı Kontrolü
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/7/2009
Sayfa Sayısı: 75
Tez No: t2052
Özet:

      

TPN ve onkolojik ilaçların hazırlanması damar içi uygulanan besin ve ilaçlara en iyi örnektir. Ülkemizde bu işlem pek çok yerde manuel olarak yapılmakta ve bundan kaynaklanan ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bunlardan bazıları hastanelerin yenidoğan ve onkoloji ünitelerinde ölümlere kadar yol açmaktadır.

      

Ayrıca TPN sisteminde otomasyonun uygulanması, yenidoğan yoğun bakımlarında enfeksiyona bağlı ölümleri ve hastane enfeksiyonlarını da önemli derecede azaltmaktadır. Yenidoğan ve diğer yoğun bakım ünitelerinindeki hastaların beslenmelerinin sadece hemşirelerin dikkatine bağımlı kalmadan, sistem tarafından da kontrol edilebilmesi son derece iyi bir gelişme olarak görülmektedir.

      

      Anahtar Kelimeler: LabVIEW, teknoloji, TPN, onkoloji, otomasyon