Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeki ŞAHBAZ
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Tünellerde Endüstriyel Otomasyonun İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/6/2009
Sayfa Sayısı: 59
Tez No: t2021
Özet:

      

de kullanılmaktadır.

      

uzunlukları artmıştır. Bunun sonucu olarak tünellerde uygulanan güvenlik kriterleri de önem

      

Avrupa ve OECD ülkelerinde ise özellikle Mount Blanc Tüneli yangınından sonra önemle tartışılan

      

Bu çalışmada tünellerde kullanılan sistemler incelenmiş, analiz edilmiş ve örnek model bir

      

Tünellerde aydınlatma sistemleri’nin kontrolü luminansmetreden alınan bilgilerle PLC

      

açıklığı detektörlerden alınan bilgilerle yine PLC tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda bu

      

algılama, dijital fiberoptik yangın algılama sistemi kurularak yapılmakta, yangın durumunda Tünel

      

Bu tezde Türkiye’deki bazı tüneller incelenerek herhangi bir acil durumda hangi sistemlerin

      

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Otomasyon, Tünel Aydınlatma, Tünel Havalandırma, Yangın