Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İhsan Solak
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UHF RFID Etiketler İçin SRAM Tabanlı Donanımsal Rastgele Sayı Üreteci Tasarımı
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2008
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: t1936
Özet:

      

RFID sistemlerde birden çok etiket okuma alanı içerisine girdiğinde aynı anda cevap verdiklerinden bunların ayrıştırılıp okunabilmesi için çarpışma önleyici algoritmaların kullanılması gerekir. Bunun için bir çok algoritma geliştirilmiştir. Bu çalışmada EPC C1 G2 RFID standardında belirtilen çarpışma önleyici algoritma için kullanılması gereken bir rastlantısal sayı üreteci tasarlanmıştır. Bu tasarımın standardın getirdiği kriterlere uygun olup olmadığı araştırılmıştır.

      

      

VHDL, FPGA, RNG