Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cemaleddin ŞİMŞEK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kanalın Birim Vuruş Tepkesine Dayalı Yer Bulma Yöntemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2008
Sayfa Sayısı: 81
Tez No: t1932
Özet:

      

İki deneysel düzenek, RF ve ses ölçüm düzenekleri ölçüm sonuçlarının kıyaslanabilmesi için kurulmuştur. İlki her evde bulunabilen basit hoparlör ve mikrofonlardan oluşan ses vericisi ve alıcısıdır. Bu düzenekte esas işlevi mikroişlemci tarafından denetlenen ADC/DAC ve örnekleme devresi oluşturmaktadır. İkincisi RF ölçüm ve test düzeneğidir ki bu da vektör işaret üreteci, RF yükselteç, vektör işaret analizörü ve Bluetooth, WLAN için 2.4GHz, WiMax için 3.45GHz ve UHF RFID için tasarlanan 868 MHz’lik antenlerden oluşmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Yer Bulma, Kanalın Birim Vuruş Tepkesine Dayalı Yer Bulma