Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat Küçükali
Danışman: Prof. Dr. A. Sefa Akpınar
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğrusal Hareketli Asenkron Motor Sürücülü Mekanik Osilatör Ve Evirici İle Kontrolü
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/7/2008
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: t1926
Özet:

      

hareketli elektrik motoru ve motor tarafından hareket ettirilen bir kayış veya dişli sistemi

      

dönüştürmek için bütün bu ilave alt sistemler gereklidir. Bu ilavelerden dolayı sürtünme

      

hareketli parça, kayıpların azaltılması ve daha uzun sürede daha az bakım ihtiyacı gibi

      

ilave sistemleriyle birlikte döner hareketli motor yerine bir tüpsel yapılı doğrusal hareketli

      

İlk bölümde, doğrusal hareketli motorların yapısı, çeşitleri ve uygulama alanları,

      

kontrol devresi ve altı adımlı eviricilerden bahsedilmiştir.

      

Asenkron Motor tasarımının gerçekleştirilmesi ve kontrol devresi anlatılmıştır.

      

sisteminin nasıl daha verimli hale getirilebileceği hakkında öneriler sunulmuştur.

      

      

Hareketli Asenkron Motor, Altı Adımlı Evirici