Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayhan YAZGAN
Danışman: Prof. Dr. Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Fiber Optik Ortamda OFDM Tabanlı Kromatik Dispersiyon Kompanzasyonu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/7/2008
Sayfa Sayısı: 96
Tez No: t1924
Özet:

      

Kablo üretim ve optoelektronik malzemelerdeki teknolojik gelişmelerin yanı sıra sinyal işleme ve modülasyon tekniklerinin de gelişmesiyle son yıllarda fiber optik haberleşme alanında yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bunun sonucu olarak günümüzde kullanılan RZ, NRZ gibi OOK modülasyonlu sinyallere alternatif olarak, yeni haberleşme teknikleri fiber optik sistemlere uygulanmakta ve böylece sistem başarımı artmaktadır.

      

      

Anahtar Kelimeler: Fiber Optik Haberleşme, Elektronik Dispersiyon Kompanzasyonu, OFDM, CO-OFDM, Kromatik Dispersiyon.