Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet ÖZTÜRK
Danışman: Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: 3 Boyutlu Damar Yapısının 3 Keyfi Açıdan Alınmış İzdüşüm Görüntülerindeki Kenarlardan Elde Edilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2007
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: t1820
Özet:

      

      

      

      

Kübik Smoothing Spline yardımıyla merkez eksen ve elips parametreleri hem çoğaltılmış hem de yumuşatılarak damar üzerindeki devamlılık sağlanmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: