Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selda GÜNEY
Danışman: Yrd. Doç Dr. Ayten ATASOY
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kutup Yerleştirme Yönteminin Farklı Algoritmalarla İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2007
Sayfa Sayısı: 126
Tez No: t1819
Özet:

      

      

      

      

      

algoritmalardan biri olan haritalama yaklaşımından sağlanmıştır. Bu çalışmada farklı algoritmalar için bu yöntem denenmiş ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır.

      

Bu tezde, üzerinde çalışılan algoritmaların avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Yöntemlerin performansı farklı kutuplar için değişik sistemlerde denendi. Sonuçlar önerilen algoritmaların doğruluğunu ve geçerliliğini göstermektedir.

      

Anahtar kelimeler :