Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emin TUĞCU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Turbo Kodlar ve Turbo Denkleştiriciler
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/7/2007
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: t1818
Özet:

      

      

Kanalın ISI etkisi ve toplanır gürültüden dolayı bit hataları meydana gelmektedir.

      

Kanalın yapısından kaynaklanan bit hatalarına karşın gönderilen bitleri korumak için kanal kodlama işlemi yapılmaktadır. İleri yönde hata düzelten kodlar (FEC) kullanılarak bilgiye artık bitlerin ilave edilmesiyle hatalı alınan bitler algılanmakta ve düzeltilmektedir. Kanalın ISI etkisine karşın ise denklestiriciler kullanılmaktadır.

      

Bu tez çalısmasının amacı ileri yönde hata düzelten kodlar arasından turbo kodlar kullanılarak turbo denkleştiricilerin gerçeklenmesidir.

      

Turbo sistemler ardışıl bir yapıya sahip olduklarından performansları oldukça etkileyicidir. Turbo denkleştiricilerin performanslarını değerlendirebilmek için kanalın iletilen veri üzerindeki etkisinin (ISI+toplanır gürültü) ne ölçüde telafi edilebildiğinin incelenmesi gerekmektedir. Bu nokta dikkate alınarak elde edilen simülasyon sonuçları MFB (matched fitler bound) grafikleri elde edilerek verilmistir. MFB grafiklerinin kullanılma sebebi belirli bir sistem için elde edilebilir en iyi performansı göstermeleridir.