Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Refik PALA
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Hidroelektrik Santrallerde Türbin Verimliliğinin Termodinamik Metotla Ölçülmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 5/7/2007
Sayfa Sayısı: 147
Tez No: t1812
Özet:

      

Su türbinlerinin Dünya’daki kullanımı 1970’li yıllarda artmıştır. Günümüzde Türkiye’de 50’den fazla 30 yıldan daha eski büyük su türbini bulunmaktadır. 30 yıl ve daha önce üretilen su türbinleri ile günümüz teknolojisi ile üretilen su türbinleri arasında türbin biçimi farkından kaynaklanan % 3 ila % 5 arasında değişen verim fazlalığı bulunmaktadır. Zamanla çalışan türbin çarklarında aşınmadan (kavitasyon) ve labirent açıklıklarının artmasından kaynaklanan ilave enerji kayıpları da olmaktadır. Rehabilitasyon çalışmalarında çark değişimine karar vermek, zamanla çalışan su türbininin verim kaybını, mevcut sistemin enerji maliyetini ve suyun değerini bulmak için türbin verimliliğinin ölçülmesi gerekmektedir.

      

santrallerdeki (HES) su türbinlerinin verimlilikleri ve verimlilik ölçüm yöntemleri incelenmiş

      

Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik santral, Francis tipi türbin verimliliği, termodinamik metotla verimlilik ölçümü.