Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Turgay DEĞERMENCİ
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Enerji Hatları Üzerinden Delta Modülasyonlu Ses İletimi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/5/2007
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t1800
Özet:

      

Projenin amacı delta modülasyonu ile sayısal forma dönüştürülen analog ses işaretinin enerji hatları üzerinden PLC modemi kullanarak iletiminin sağlanmasıdır. Projede delta modülasyonunu gerçekleştirmek için programlanabilir mikro işlemci kullanılmıştır. Ayrıca enerji hattı üzerinden ses iletimini yapabilmek için alıcı ve verici PLC modemleri kullanılmıştır. Bu modemler vasıtasıyla bilgi enerji hattına verilmekte

      

PLC modemleri kullanılarak FSK modülasyonu ile haberlesme yapılmıstır. ST firmasının ürettigi ST7538 tüm devresi kullanılmıştır. Delta modülasyonunu gerçekleştirmek için PIC16F877 mikro işlemcisi kullanılmıştır. Bu ana elemanlar haricinde devreyi elektrik hattına bağlamak için gerekli bazı elemanlar ile sesi

      

Sonuç olarak sistemde ses haberleşmesi half dublex olarak yapılmıştır. Half dublex iletişim nedeniyle ses haberleşmesinde kesintiler olmaktadır. İletişim esnasında meydana gelen gürültüler daha kaliteli filtrelerin kullanılmasıyla giderilebilmektedir.

      Anahtar Kelimeler:

Elektrik Hatlarından Haberleşme, Delta Modülasyonu, Ses iletişimi, FSK Modülasyonu