Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Asiye EROL
Danışman: Yrd. Doç. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDE PERİYODİK GÜRÜLTÜ ETKİLERİNİN YOK EDİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/8/2006
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: t1760
Özet:

      

      

      

      Anahtar Kelimeler:

Periyodik ve Yarı-Periyodik Gürültü Yok Etme, Medyan Süzgeç, Çoklu Çentik Süzgeç