Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Meliha Ece GÜRBÜZ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: RESİM VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEKİ İSTENMEYEN CİSİMLERİN ÖRNEK TABANLI İÇBOYAMA YÖNTEMİYLE ÇIKARILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/8/2006
Sayfa Sayısı: 56
Tez No: t1755
Özet:

      

Video görüntülerindeki cisimlerin sabit görüntülerden daha başarılı olarak yok edilebilmesine karşın, burada yapılan çalışmalar süresince video akışı devam ederken gözü rahatsız edici bir takım kıpırtıların oluştuğu gözlenilmiştir. Bu sorunu gidermek için bir uzamsal-zamansal medyan süzgeç ve uzamsal-zamansal ortalama süzgeç kullanılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler :

Görüntü İçboyama, Örnek Tabanlı Doku Sentezine Dayanan Görüntü İçboyama Logo Yok Etme, Görüntü Onarma, Uzamsal-Zamansal Süzgeçleme, Medyan Süzgeçleme, Ortalama Süzgeçleme