Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf ZORLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Reed Solomon Kodların AWGN ve Rayleigh Kanallarda Başarım Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 6/7/2006
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: t1696
Özet:

      

oranını yüksek tutmaktır. Bilgi, örnegin radyo veya uydu baglantıları gibi ortamlarda iletilirken meydana gelen anlık degisimler bilgi isaretini bozarak veri kaybına neden olur. Bu anlamda bilginin bozulmadan, yüksek hızda iletilmesini veya saklanmasını saglamak büyük önem tasımaktadır. Hemen her alanda, yüksek miktarda bilginin güvenilir bir sekilde iletilmesi, sunulan hizmet kalitesini artırır. Bilginin bozulmadan saklanması bilgi ve zaman kaybını önler.

      

Hata düzeltme kodları, iletim sırasında meydana gelebilecek sembol hatalarının algılanması ve düzeltilmesi için bilgi bitleri dizisine ek bit ilave etmektedir. Hata düzeltme kodlarının ortaya çıkması, gürültülü bir kanal üzerinden bilginin iletimi sırasında, Shannon’un kanal kapasitesine ulasılabilecegini göstermistir. Reed – Solomon ( RS ) kodları, dogrusal blok kodlar ailesinin en güçlü kodlarıdır ve en genis ölçüde kullanılan hata kontrol tipi oldugu hakkında belirsizlik vardır. Özel olarak RS kodları ikili olmayan sistematik döngüsel dogrusal blok kodlardır. kili olmayan bu kodlar birçok bitten olusan semboller ile çalısırlar. İkili olmayan kodlar -öyle ki RS kodları – hata patlamalarını düzeltmede oldukça iyidirler. Çünkü bu kodların hata düzeltimi sembol seviyesinde yapılmaktadır. Ayrıca kodlama islemi kod çözme islemine göre oldukça basittir.

      

Bu çalısmada amaç, Reed – Solomon kodlar hakkında temel bilgileri vermek, kodların toplanır beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanaldaki ve dar bantlı Rayleigh kanaldaki performansını incelemek ve bunun sonucunda, AWGN ve Rayleigh kanallarda Reed – Solomon kod çözücünün performansını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bunun için önce kodlama ve kod çözme yapıları incelenmis ve Reed – Solomon kod çözme algoritması hakkında detaylı bilgi verilmistir. Ardından, AWGN ve Rayleigh kanallarda Reed – Solomon kod çözücünün basarımını etkileyen faktörler degistirilerek farklı benzetim sonuçları elde edilmistir.

      

Anahtar Kelimeler: