Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Tuncay DEĞERMENCİ
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ENERJİ HATTI HABERLEŞMESİ İLE OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/2/2006
Sayfa Sayısı: 104
Tez No: t1666
Özet:

      

Projenin amacı; elektrik hattı üzerinden haberleşme yöntemi kullanılarak, elektrik sayaçlarının otomatik olarak okunmasıdır. Haberleşme sistemi için alıcı ve verici modemler kullanılmıştır. Bu modemlerin amacı sayaçlardan elde ettiğimiz analog ve dijital bilgileri mevcut elektrik hattına vermek ve bu bilgileri elektrik hattından almaktır.

      

Modem devrelerinde kullanılan haberleşme sistemi, FSK modülasyon tekniğidir. Mikroişlemci veya PC tarafından belli bir protokole göre üretilmiş olan işaretler, verici modemler vasıtasıyla elektrik hattına verilmektedir. Hattan alıcı modemler ile alınan işaretler tekrar mikroişlemci veya PC tarafından çözülerek anlaşılabilir hale getirilmektedir. Sistem yazılımı ve donanımının başarımı geleneksel kodlama sistemleri ve Hamming algoritması kullanılarak artırılmıştır.

      

      

Anahtar Kelimeler :