Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Oğuzhan ÇAKIR
Danışman: Doç. Dr. İsmail H. ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GÜÇ HATTI HABERLEŞME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/3/2006
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: t1592
Özet:

      

Güç hattı haberleşmesinde, yüksek hızlı ev içi haberleşme uygulamaları ve haberleşme hizmetlerinin evlere veya işyerlerine ulaştırılmasında mevcut elektrik hatları kullanılır. Güç hattı haberleşmesi üzerinde yapılan çalışmalar otomasyon, geniş bantlı haberleşme uygulamaları, otomatik sayaç okuma (AMR, Automatic Meter Reading) ve şebeke üzerinden internet erişimi (IPL, Internet Over Powerline) gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler:

Güç Hattı Haberleşmesi, Güç Hattı Haberleşme Sisteminin Modellenmesi ve Simülasyonu, Endüktif Kuplaj, Sayısal Haberleşme, Enerji Nakil Hatları, Kablolar ve İletkenler