Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Onur AKÇAY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HÜCRE PLANLAMASINDA HÜCRE YARIÇAPLARININ VE BAZ İSTASYON GÜÇ SEVİYELERİNİN OPTİMİZASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/7/2001
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: t1184
Özet:

      

      

      

      

Anahtar Kelimeler: Hücre Planlaması, Hücresel Mobil Haberleşme, GSM, Erişim Teknolojileri, Propogasyon Modeli.