Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Özen
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Anahtarlama Açilarinin Kapasitör Tip Tek Fazli Asenkron Motorlarin Dinamik Davranisi Üzerine Etkisi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1999
Sayfa Sayısı: -
Tez No: T993
Özet:

      

Momentteki tekrarlanmayan tepe değerlerinin pozitif olanları motor milini darbelerken, negatif olanları ters yönde moment uygulayarak mili, özellikle yük altındayken, kırılmaya ya da burulmaya zorladığı için, motorda tehlikeli bir durum meydana getirirler. Bu yüzden bunlar, önceden kestirilmeli ve kontrol edilmelidir.

      

Bu çalışmada;

      

-Bir Anahtarlama Açı Seçicisi tasarlandı ve gerçekleştirildi.

      

-Bir moment ölçme devresi gerçekleştirildi.

      

Sonuç olarak bu çalışmada, teorik ve deneysel sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu gözlendi.