Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Atanur AYTEKİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SEREBELLAR PURKİNJE HÜCRESİ AKTİVASYONLARININ KAYDI VE MODELLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1998
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: T970
Özet: