Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erol ÇETİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ANJİYOGRAM GÖRÜNTÜLERİNDE DAMAR KENARLARININ PARAMETRİK YÜZEY MODELİ İLE KESTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1998
Sayfa Sayısı: 55
Tez No: T968
Özet: