Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gülsevil DİNÇ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GEZGİN İLETİŞİM KANALLARININ NON-RAYLEIGH VE NON-RICIAN MODELLER İLE SİMÜLASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1998
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: T860
Özet: