Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Timur AYDEMİR
Danışman: Doç.Dr. Güven ÖNBİLGİN
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÜÇ FAZLI DEĞİŞKEN GERİLİM KIYICI İLE BESLENEN ASENKRON MOTORLARIN PARK VEKTÖRLERİ İLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1985
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: T82
Özet: