Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İbrahim Mustafa EKİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: EMG İŞARETLERİNDEN MOTOR BİRİM AKSİYON POTANSİYELLERİNİN AYRIŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1997
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T810
Özet:

      

      

ve yüksek kas kasılma kuvveti seviyelerinde ayrıştırılması için, EMG işaretinin zaman örnekleri ile patern veri tabanındaki paternlerin örnekleri arasındaki farkın yükseltilmesi esasına dayalı algılama süzgeçleri kullanılmıştır. Ayrıştırılan MUAP işaretlerinin genliklerinin belirlenmesi işlemi, doğrusal en küçük kareler kestirimi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler :