Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çağrı ERDEN
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Okan YILDIZ
Anabilim Dalı: Harita Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KADASTRO YENİLEME TEKNİĞİ, UYGULAMA YÖNTEMLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/8/2018
Sayfa Sayısı: 106
Tez No: t406
Özet:

      

      

Anahtar Kelimeler: Kadastro, Yenileme, 3402/41. md. Uygulaması, Sayısallaştırma.