Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sema BAL
Danışman: Doç.Dr.Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HVDC ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNİN TABLO YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 113
Tez No: T397
Özet: