Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kenan SOYKAN
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ENERJİ İLETİM HATLARI ÇEVRESİNDE ELEKTRİKSEL VE MAGNETİK ALAN DAĞILIMININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/11/1992
Sayfa Sayısı: 142
Tez No: T375
Özet: