Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hatice KIRIMLI
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Osman TONYALI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: t-ZAMAN BÖLGESİNDE DOĞRUSAL VE ZAMANLA DEĞİŞMEYEN DİZGELERİN OPTİMAL TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1983
Sayfa Sayısı: 133
Tez No: T30
Özet: