Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali GANGAL
Danışman: Prof.Dr.Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SAYISAL REKURSİF SÜZGEÇLEME İLE VİDEO İŞARETLERİNDE GÜRÜLTÜ ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1989
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: T225
Özet: