Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet KALKIŞIM
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN ADIM MOTORU İLE KONTROLÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/2000
Sayfa Sayısı: 82
Tez No: T1079
Özet:

      

Güneş enerjisini kullanmak için kollektörler kullanılır. Güneş kollektörlerinin temel fonksiyonları, güneş enerjisini soğurarak onu ısı enerjisine dönüştürmeleridir. Bu fonksiyonu icra etmesi için, kollektör güneş yörüngesini takip etmelidir. Diğer taraftan güneş ışınlarından maksimum fayda sağlamak için, bu ışınlar güneş kollektörüne dik olarak gelmelidir. Fakat güneş ışınlarının eğimi yıl içerisinde mevsimden mevsime ve günden güne sürekli olarak değişir. Yani kollektörün eğimi de sürekli olarak değişmelidir.

      

      

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Güneş Işınları, Çevre Kirliliği, Kollektör Kontrol Sistemi, LDR, Adım Motorları.