Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Güneş DERYA
Danışman: Yrd. Dç. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UYDU HABERLEŞME KANALLARININ BENZETİMİ VE BİLGİSAYAR MODELİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1999
Sayfa Sayısı: 104
Tez No: T1006
Özet:

      

Bilgisayar benzetim yaklaşımında, bilgisayarda örnek işarertler oluşturulur ve süzgeç, kanal eğriselliği, parazit ve gürültü etkilerini benzeten algoritmalar kurulur. Benzetilen kanala geçtikten sonra bozulmuş işaretler, kanal tarafından tanıtılan performans düşüklüğünü tespit etmek için demodüle edilirler.

      

Geliştirilen bilgisayar modeli, TÜRKSAT uydu sistemine uyarlanmıştır. TÜRKSAT uydu verileri kullanılarak; uydu eğriselliği (TWTA-Travelling Wave Tube Amplifier), HPA (High Power Amplifier), kanal süzgeçleri, sayısal modülatör (QPSK-Quaternary Phase Shift Keying) ve alıcı sistemi (demodülatör, alıcı süzgeçleri) benzetilmiştir. Gaussian gürültüsü sisteme alıcı tarafta eklenmiştir.

      

Geliştirilen algoritma diğer uydu sistemlerine uygulanabilir biçimde genelleştirilmiştir.