Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat ESEN
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Bulanık Mantık Destekli Güç Akış Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/6/1980
Sayfa Sayısı: 131
Tez No: 1722
Özet:

      

uygulamaları, gelişen yeni yöntemler çerçevesinde sürekli yenilenmektedir. Güç akış analizi,

      

sistem parametrelerini elde etmek için yapılır.

      

bara gerilimleri, hat akımları ve güç değerleri sistem operatörlerince kullanılır.

      

matrisler içeren yüzlerce hatta binlerce bara ve hat içerir. Yıllar boyu Gauss-Seidel, Newton

      

uygulandı.

      

güç akış analizi yöntemlerine bulanık mantık yaklaşımı entegre edildi.

      

akış analizi yöntemleri için temel bilgiler verilmiştir.

      

Sonrasında bu yöntemlerin bulanık mantık destekli versiyonlarını elde etmek için bulanık

      

mantık destekli güç akış analizi yöntemleri elde edilmiştir.

      

• Bulanık mantık destekli Newton Raphson algoritması

      

Hem klasik yöntem hem de bahsedilen bulanık mantık destekli yöntem kullanılarak

      

baralı test sistemi çözülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler :

      

Newton Raphson Güç Akış Analizi, Hızlı Ayrışık Güç Akış Analizi