Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa AKTAŞ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TMS320C6711 DSP TABANLI HIZ SENSÖRSÜZ DOĞRUDAN MOMENT KONTROLLÜ ASENKRON MOTOR SÜRÜCÜ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 30/1/2006
Sayfa Sayısı: 149
Tez No: t521
Özet:

      

Tezin birinci bölümünde geleneksel yöntemler ve temel tanımlamalar verilmiştir.

      

İkinci kısımda, klasik Doğrudan Moment Kontroldeki sabit bant genişliğine sahip histerezis kontrolör yerine Adaptif Histerezis bant kontrolör önerilmektedir. Bu yöntem sayesinde düşük hızlarda akı yörüngesi dairesel hale getirilmekte, yüksek hızlarda ise anahtarlama kayıpları ortadan kaldırılmaktadır.

      

Yapılan çalışmaların dördüncü ve son kısmında ise, önerilen bütün yöntemlerin gerçeklenmesi için Texas Instrument’in TMS320C6711 DSP tabanlı Asenkron Motor sürücü sistemi ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu DSP sayesinde sürücüdeki akım ve gerilim değerleri çok hızlı bir şekilde değerlendirilerek kontrolörün başarısı arttırılmaktadır. Evirici anahtarlama vektörü belirlenmesi için geçen süre en aza indirgenmektedir. Böylece zaman gecikmesinden kaynaklanan problemler ortadan kaldırılmaktadır. TMS320C6711 DSP kartı motor kontrolünde ilk olarak bu çalışmada kullanılmıştır. Önerilen yöntemlerin benzetim çalışmalarında elde edilen sonuçları, tasarlanan sürücü ile elde edilen deneysel sonuçlar doğrulamıştır.

      

Anahtar Kelimeler :