Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsmail Hakkı ÇAVDAR
Danışman: Prof. Dr. Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UYDU – GEZGİN İLETİŞİM YAYILIMININ MODELLENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 28/1/1994
Sayfa Sayısı: 139
Tez No: dT117
Özet:

      

Bu çalışmada, bayılma derinliğini belirleyebilmek için uydu-gezgin yayılımı modellenmiştir. Modelde gölgelemesiz ortamlarda doğrudan dalga ve çok yollu bileşenlerin toplamı rician, ağaçlıklı ortamlarda gölgelenmiş doğrudan dalga ile çok yollu bileşenlerin toplamı gölgeli rician ile modellenmiştir. Çok yollu yayılım ise rayleigh olasılık dağılımı ile modellenmiştir. Toplam modelde bu ayrık modeller bölge katsayıları ile birleştirilmiştir. Model parametrelerini belirlemek amacıyla L-band yayılım ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümler bölgede bulunan 14 değişik ağaç türü üzerinde 6 ay boyunca devam etmiş ve ortalama ağaç zayıflatması 11 dB, bölge için rician ve rayleigh yayılım faktörleri 15 dB olarak bulunmuştur. Belirlenen parametrelerle model Doğu Karadeniz Bölgesine uygulanmış bölge için F=26 dB olarak belirlenmiştir.

      

Bölge için U-GİS link tasarımı yapılmış ve sistem başarımı incelenmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi U-GİS acısından gerek ağaç yoğunluğu gerekse gittikçe artan kentleşme yoğunluğunun büyük olması nedeniyle Türkiye’nin en büyük bayılma derinliğine sahip bölgesi olarak alınabilir.